Kommunikation

Den tekniska utvecklingen påverkar vårt sätt att kommunicera och varje tekniksprång utmanar vårt tänkande. Idag kan alla i en organisation kommunicera allt, med alla och när- och varsomhelst. Enskilda personers upplevelser kan få en mycket större och snabbare spridning än en kampanj. Sociala medier har kommit att spela en allt viktigare roll i företagens kommunikation och marknadsföring där vi också får kontakt och kan prata med våra köpare och fans. Men, vi ska inte lägga allt krut på sociala medier utan en kombination av kommunikation i olika medier är optimalt.

Kommunikationsplan

Fördelen med att ha en kommunikationsplan är att allt blir så mycket bättre. Och enklare. 

  • vad vi ska säga
  • hur vi ska säga det
  • när vi ska säga det 
  • och var vi ska säga det

Önskas en mall för kommunikationsplan? Kontakta Text&Tanke så skickar jag en.
Önskas hjälp med att jobba fram en kommunikationsplan? Kontakta Text&Tanke så diskuterar vi saken.

PR och pressmeddelanden

PR står för Public Relations och är ovärderligt redskap för att nå ut till vår målgrupp och våra intressenter. Att förse media med pressmeddelanden är ett kostnadseffektivt sätt att nå ut till marknaden och våra kunder. Att finnas på MyNewsdesk gör att journalister enkelt hitttar artiklar och pressmeddelanden om det specifika ämne och de produkter som just du behärskar och har.
Mejla gärna Text&Tanke för råd och dåd.
 

Nyhetsbrev

Har nyhetsbrev något värde egentligen? Svaret är obetingat JA! Det är ett effektivtsätt att hålla kontakt med ens följare, kunder och de som visat intresse för vårt företag. Men, det finns vissa förhållningssätt att ha i åtanke för att vara en välkommen gäst i mejl-lådan hos prenumeranterna. Och i och med GDPR så finns det flera saker att tänka på.
Kontakta Text&Tanke för att få tips och råd.

Sociala medier

Att kommunicera och finnas tillgänglig på sociala medier kräver eftertanke och noggrannhet. Bilder och inlägg ska naturligtvis ha ett syfte och ett mål som kan mästas. Här kan Text&Tanke vara behjälplig.

Text&Tanke
- en del av E.A Group AB. Styrelsens säte Stockholm
kontakt@textochtanke.se
Tel. +46 (0)70 2181230