Verksamhet

Företaget NASTA STEG vänder sig i första hand till medelstora företag inom tillverkande industri. I takt med att omvärlden förändras i allt snabbare takt, krävs ofta justeringar av verksamheten för att behålla eller öka lönsamheten.

Åtgärderna kan vara både stora och små, till exempel:

  • Översyn av kostnaderna för att hitta åtgärder som minskar dem
  • Rationaliseringar av olika slag
  • Satsning på nya verksamheter
  • Exportmöjligheter
  • Generationsskifte

Här fungerar Nästa Steg som extern konsult på ett tidsbestämt uppdrag.

 

För att läsa om programmet för CHEFSUTVECKLING - klicka här.

Livsmedelsindustri