Styrelseuppdrag

Fler företag tar in externa medlemmar till sin styrelse för att på så sätt få en ny syn på verksamheten och underlag till nya idéer. För familjeägda företag som står inför ett generationsskifte kan NÄSTA STEG bidra med både frågor och svar som leder företaget i rätt riktning.

Referenser

Styrelser där Bjarne Andersen har verkat eller verkar:

  • Svenskt Butikskött, Stockholm
  • Gotlands Slagteri, Visby
  • Pärsons AB Sverige, Halmstad
  • Falkbolagen AB, Malmö
  • Kreatina Sp.Z.O.O., Polen