Management by walking around

Ingen är perfekt utan alla har vi starka och mindre starka sidor. De som är mindre starka kan vi utveckla när vi får kunskap om dem.


Med 35 års erfarenhet från ledande befattningar, från produktionsledare till VD, inom livsmedelsindustrin i Sverige och Danmark, har jag upplevt många utbildningar som stämmer överens med det resultat som forskare vid Lunds Universitet i en studie kom fram till:

”Chefsutbildningar ofta verkningslösa” . Se tidningsurklipp här bredvid.


Min huvudfilosofi är att en chef som finns med och syns dagligt i verksamheten blir accepterad och har ett förtroende bland sina medarbetare. Här är ett par hållpunkter för att lyckas med chefsutvecklingsarbetet:

 

  •  Involvera hela organisationen
  •  Ta utgångspunkt i vardagen på plats
  •  Avsätt lagom med tid. "För lite och för mycket skämmer allt."

 

Om du har ambitionen att utveckla företagets ledare men har gått vilse i djungeln av alla managementkonsulter så är du välkommen att slå en signal så ska jag berätta hur ett utvecklingsarbete kan gå till som syftar till ökad ledarskicklighet och därmed ökad trivsel och bättre lönsamhet i företaget och det på ett okomplicerat sätt.

Ring 070-3400640.